สำนักวิทยบริการ ปิดให้บริการ วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2564

สำนักวิทยบริการ ขอแจ้งปิดให้บริการ หอสมุดกลาง&Co-working space ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2564 และปิดให้บริการนอกเวลา (16.30-18.30) ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโรคไวรัส Covid-19 ในพื้นที่ให้บริการ

ทั้งนี้ ทางสำนักวิทยบริการจะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่ทั้งอาคารสารสนเทศและอาคารข้อมูลท้องถิ่นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและบุคลากร และขอความอภัยในความไม่สะดวกนี้เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงสำนักวิทยบริการจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045-353136 หรือ FB messenger:ubu library