กิจกรรมวันลอยกระทง 19 พฤศจิกายน 2564

เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564 ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมสืบสานประเพณีอันเก่าแก่และสำคัญของชาติที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเชิญร่วมกิจกรรมลอยกระทงกับสำนักวิทยบริการ ดังนี้

1.ชมนิทรรศการวันลอยกระทงออนไลน์ได้ที่ใต้โพสต์นี้

2.ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยได้ที่

๐ https://season.sanook.com/loykrathong/

๐ https://mthai.com/loykrathong/