กิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2564

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564 

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ที่ใต้โพสต์นี้ และชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับ "ฝนหลวง"

๐ สารคดีตามรอยพระราชา ตอน ฝนหลวง น้ำพระทัยจากฟากฟ้า  https://youtu.be/_iZ7n696WY0

๐ บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 44 พ.ศ. 2513 https://youtu.be/a192yoh6m5M

๐ ใต้ปีกฝนหลวง ตอนวันพระบิดาฝนหลวง https://youtu.be/qzkekRMVJGM