บริการพื้นที่นั่งอ่าน ห้องสมุดในสวน

สำนักวิทยบริการ จัดโต๊ะเก้าอี้ไว้สำหรับนั่งอ่านหนังสือให้กับผู้ใช้บริการในช่วงปิดพื้นที่นั่งอ่านภายในอาคาร ช่วงวันที่ 8-24 ตุลาคม 2564 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19

ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาอ่านหนังสือหรือติวกันได้ในพื้นที่ที่จัดไว้ให้ ณ บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าอาคารสารสนเทศ บริเวณหลังคาทางเดินเข้าอาคารสารสนเทศ และบริเวณระเบียงอาคารข้อมูลท้องถิ่น

ออกจากห้องสี่เหลี่ยม มาสัมผัสธรรมชาติสีเขียวกันนะคะ สีเขียวจะช่วยกระตุ้นให้รู้สึกสดชื่น ลดความเหน็ดเหนื่อย คลายความตึงเครียดความวิตกกังวล มีพลังช่วยให้จิตใจภายในสงบและมีสมาธิมากขึ้นด้วย นอกจากนั้น สัญลักษณ์สากลของสีเขียวยังหมายถึงคำว่า 'ผ่าน' หรือ 'ไปได้' นั่นคือ เราจะ'ผ่าน'วิกฤติต่าง ๆ นี้ไปด้วยกัน รวมทั้งสอบ'ผ่าน'ด้วยนะคะ

ภาพโดย ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์, ขนิษฐา ทุมมากรณ์