การให้บริการช่วงปิดพื้นที่ 8-24 ตุลาคม 2564

สำนักวิทยบริการ ปิดพื้นที่ให้บริการในอาคารสารสนเทศและอาคารข้อมูลท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 8-24 ตุลาคม 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการยังคงจัดให้มีบริการต่าง ๆ เท่าที่สามารถกระทำได้ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในการให้บริการของหอสมุดกลางในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ดังนี้

1.ปิดพื้นที่ให้บริการภายในอาคารสารสนเทศและอาคารข้อมูลท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนให้บริการของหอสมุดกลางและ Co-working space ในระหว่างวันที่ 8-24 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ได้จัดโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งอ่านหนังสือไว้สำหรับผู้ใช้บริการเพิ่มเติม คือ บริเวณห้องสมุดในสวน บริเวณทางเดินเข้าอาคารสารสนเทศ และระเบียงด้านข้างอาคารข้อมูลท้องถิ่น

2.เปิดให้บริการยืมหนังสือ ยืมคืน Notebookและ iPad ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (13, 22 ตุลาคม 2564)

3. ผู้ใช้บริการที่ต้องการยืมหนังสือ สามารถเข้าไปสืบค้นหนังสือ ได้ที่ https://www.oar.ubu.ac.th/ และแจ้งความจำนงขอยืมหนังสือล่วงหน้าในแบบฟอร์มออนไลน์  https://forms.gle/9ouDG79heVFA6xtt5 เพื่อจะได้จัดเตรียมหนังสือและแจ้งให้ผู้ใช้บริการมารับหนังสือ ณ ทางเข้าหอสมุดกลาง ด้านหน้าอาคารสารสนเทศ

4. กรณีที่ทรัพยากรมีกำหนดส่งคืนในวันที่ 6-10 ตุลาคม 2564 จะเลื่อนกำหนดส่งให้อัตโนมัติทุกรายการเป็นวันที่ 11 ตุลาคม 2564 กรณียืมหนังสือตลอดภาคการศึกษา เลื่อนกำหนดส่งเป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

5. ผู้ใช้บริการสามารถส่งคืนหนังสือได้ตลอดเวลา ณ ตู้คืนหนังสือที่ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารสารสนเทศ สามารถเข้าไปดูวิธีการใช้งานตู้คืนหนังสืออัตโนมัติได้ที่ https://youtu.be/jnE-HcrPCek

6.กรณียืมหรือคืน Notebook หรือ iPad ผู้ใช้บริการจะต้องโทรหรือส่งข้อความนัดหมายก่อนล่วงหน้า เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ก่อนที่จะยืมหรือรับคืน โดยโทร.ที่หมายเลข 045-353136 หรือ ส่งข้อความมาที่ FB messenger : UBU Library

7.กรณียืมต่อ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปยืมต่อออนไลน์ได้ด้วยตนเองภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด สามารถเข้าไปดูขั้นตอนการยืมต่อออนไลน์ได้ที่ https://www.oar.ubu.ac.th/new/news/news_detail/58 และสามารถ Log in เข้าสู่ระบบเพื่อยืมต่อออนไลน์และตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกที่ https://opac.lib.ubu.ac.th/Member/Login.aspx

8.การชำระค่าปรับของหอสมุดกลาง ให้ชำระด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

- สอบถามค่าปรับกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการโอนเงินทางโทรศัพท์หมายเลข 045-353136 หมายเลขโทร.ภายใน 3136

- โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สำนักวิทยบริการ)
เลขที่บัญชี : 869-3-00144-7

- ส่งหลักฐานการโอนมาที่ https://forms.gle/3AaWroNhzvv4XzqWA

สอบถามรายละเอียดการให้บริการต่าง ๆ เพิ่มเติม โทร.045-353136 หรือ FB messenger : UBU Library

และสำนักวิทยบริการต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย