กิจกรรมวันมหิดล 24 กันยายน 2564

วันที่ 24 กันยายน “วันมหิดล” ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” หรือ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อ  พระองค์ ที่ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่โรงเรียนแพทย์  และพัฒนาการเรียนการสอน ผลิตแพทย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ

ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สำนักวิทยบริการ ได้จัดนิทรรศการออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน” ของไทย  พร้อมแนะนำฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สำนักวิทบริการมีให้บริการ ใต้โพสต์นี้