การชำระค่าปรับของหอสมุดกลาง

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

สำนักวิทยบริการขอ "งดชำระค่าปรับของหอสมุดกลางด้วยเงินสด" ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และขอให้ผู้ใช้บริการชำระค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรเกินกำหนดเวลา ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่น ๆ ของหอสมุดกลาง ด้วยการ "โอนผ่านบัญชีธนาคาร" เท่านั้น

ขั้นตอนการโอนค่าปรับผ่านบัญชีธนาคาร มีดังนี้

1. สอบถามค่าปรับกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการโอนเงินทางโทรศัพท์หมายเลข 045-353136 หมายเลขโทร.ภายใน 3136

2.โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สำนักวิทยบริการ)
เลขที่บัญชี : 869-3-00144-7

3.ส่งหลักฐานการโอนมาที่ https://forms.gle/3AaWroNhzvv4XzqWA

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบค่าปรับออนไลน์ได้ที่ http://opac.lib.ubu.ac.th/member/Login.aspx --> เลือก “รายการค่าปรับ” (Username และ Password คือ UBU WIFI account)

รายละเอียดเพิ่มเติม หรือพบปัญหาการใช้งาน ติดต่องานบริการ ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ โทร.045-353136 เบอร์ภายใน 3136 หรือ FB Messenger