บริการให้นักศึกษายืม Notebook และ iPad

หอสมุดกลางมีบริการใหม่ ให้นักศึกษาที่เป็นสมาชิกของหอสมุดกลางสามารถยืม Notebook และ iPad กลับบ้านได้ ซึ่งขณะนี้มี Notebook จำนวน 30 เครื่อง และ iPad จำนวน 15 เครื่อง ที่จะนำออกให้บริการ โดยจะยืมได้ครั้งละ 7 วัน และยืมต่อได้อีก 1 ครั้ง (รวมเป็น 14 วัน) นักศึกษาสามารถเลือกยืมได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

นักศึกษาสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่งานบริการ ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ เริ่มให้บริการ 14 มิถุนายน 2564 นี้

>>ตรวจสอบสถานะ/จองใช้งาน Notebook 

>> ตรวจสอบสถานะ/จองใช้งาน iPad-7th Generation

>> ตรวจสอบสถานะ/จองการใช้งาน iPad Air-4th Generation 

ความหมายของสถานะ
“มีผู้ยืม" หมายถึง เครื่องมีผู้ยืมแล้วและพร้อมให้จองได้ 
"ดูที่ชั้น" หมายถึง เครื่องว่างติดต่อยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ
"อยู่บนชั้นหนังสือจอง” หมายถึง เครื่องรอให้ผู้ที่จองไว้มายืมไปใช้บริการ

หมายเหตุสำคัญ*** ระบุสาขาที่รับทรัพยากร เป็น “สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)” เท่านั้น

ขั้นตอนการจอง การยกเลิกการจอง การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานบริการ ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ โทร.045-353136 เบอร์ภายใน 3136 หรือ FB Messenger