ช่วงเวลาให้บริการ


ทำการปกติ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ 08:30-16:30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ปิดบริการ

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

ก่อนสอบ 1 สัปดาห์

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ 08.30 - 22.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลาทำการ 10.30 - 18.30 น.

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่วงเวลาสอบ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ 08.30 - 22.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลาทำการ 10.30 - 18.30 น.

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์