ช่วงเวลาให้บริการ

ทำการปกติ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ 08.30-16.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลาทำการ ปิดให้บริการ

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (NOW)

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ 08.30-20.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลาทำการ 10.00-18.30 น.

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ช่วงเวลาสอบ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ 08.30-20.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 10.00-18.30 น.

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์


บริการทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ