slot terbaru slot thailand slot gacor slot dana rtp slot server luar demo slot slot gacor slot gacor gampang menang data hk slot gacor slot gacor hari ini slot gacor slot gacor terbaru
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ช่วงเวลาให้บริการ

ทำการปกติ (NOW)

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ 08.30-18.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลาทำการ 10.30-18.30 น.

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

ก่อนสอบ 1 สัปดาห์

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ 08.30-22.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลาทำการ 10.00-18.30 น.

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ช่วงเวลาสอบ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ 08.30-22.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 10.00-18.30 น.

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์


บริการทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ