พื้นที่ Co-Working Space

สำนักวิทยบริการมีบริการ พื้นที่ Co-Working Space สำหรับใช้อ่านหนังสือ ทำงานกลุ่ม โดยเปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ชั้น 2 อาคารข้อมูลท้องถิ่น