slot terbaru slot thailand slot gacor slot dana rtp slot server luar demo slot slot gacor slot gacor gampang menang data hk slot gacor slot gacor hari ini slot gacor slot gacor terbaru
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นี่แหละฟาสซิสม์  How fascism works : the politics of us and them

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-10-30

นี่แหละฟาสซิสม์ How fascism works : the politics of us and them

ผู้แต่ง : Jason Stanley ; ผู้แปล ดร. ธนเชษฐ วิสัยจร

สำนักพิมพ์ : บุ๊คสเคป

ปีพิมพ์ : 2566

พิมพ์ครั้งที่: 1


นี่แหละฟาสซิสม์ How fascism works : the politics of us and them แปลโดย ดร.ธนเชษฐ วิสัยจร หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - หนังสือเล่มนี้ได้รับการแนะนำโดยคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ - การกลับมาของการเมืองแบ่ง "เขา" แยก "เรา" ในโลกใหม่ และอนาคตประชาธิปไตยเหนืออำนาจนิยม คำหลอกลวง และความเกลียดชัง - พรรคการเมืองขวาจัดขึ้นกุมอำนาจ เสรีนิยมประชาธิปไตยถดถอยทั่วโลก กระแสฟาสซิสม์หวนกลับอีกคำรบ เกิดอะไรขึ้นกับสังคมการเมืองโลกในปัจจุบัน? "นี่แหละฟาสซิสม์" โดย "เจสัน สแตนลีย์" ศาสตราจารย์ด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยเยล วิเคราะห์คลื่นฟาสซิสม์ยุคใหม่นับจากสหรัฐอเมริกาถึงหลากประเทศ ตีแผ่ 10 กลวิธีที่ฟาสซิสม์ใช้ครองอำนาจตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จากโฆษณาชวนเชื่อถึงทฤษฎีสมคบคิด จากการแปะป้ายชนกลุ่มน้อยว่าเป็นภัยคุกคามสู่การร้องว่าตนเองคือเหยื่อ และจากการเขียนอดีตที่ไม่มีจริงสู่การด้อยค่าความเป็นคน ฟาสซิสม์ยั่วยวนมนุษย์ให้คล้อยตามเสมอมา และจะเป็นเช่นนี้เสมอไป หากเราไม่รู้จักเรียนรู้ให้เท่าทัน ถึงเวลาแล้วที่เราจะลุกขึ้นมาต่อต้านกระแสฟาสซิสม์ ยุติการเมืองแห่งความเกลียดชัง และก้าวสู่อนาคตประชาธิปไตยที่ไม่แบ่งแยก "พวกเรา-พวกมัน" อีกต่อไปตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ