slot demo 2023 akun slot demo slot demo slot gacor maxwin judi online slot demo slot demo slot pulsa link slot gacor slot online slot gacor slot slot gacor slot demo slot demo slot gacor link slot gacor https://dinpermasdes.klaten.go.id/system/link/ https://polakesatu.pekalongankab.go.id/download/sgku/
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
องค์กรไม่กลัว

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-09-07

องค์กรไม่กลัว

ผู้แต่ง : Amy C. Edmondson

สำนักพิมพ์ : บุ๊คสเคป

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 1


ความเก่งก็ไม่อาจฉายแสงหากถูก "ความกลัว" บดบัง แนวคิดชั้นเลิศกลับถูกแช่แข็ง และหายนะอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้วัฒนธรรมความกลัว "เอมี ซี. เอ็ดมอนด์สัน" ศาสตราจารย์จากวิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด และผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดแห่งปี 2021 โดย Thinkers50 กลั่นกรองประสบการณ์วิจัยกว่า 30 ปี สู่แนวคิด "ความปลอดภัยเชิง จิตวิทยา" เพื่อแนะแนวทางก้าวข้ามความกลัวที่คอยฉุดรั้งประสิทธิภาพขององค์กร และเปิดพื้นที่ให้คนทำงานได้เติบโตอย่างสร้างสรรค์ ผ่านองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ทำได้จริง อาทิ - แนวทางสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เปิดรับความเห็นต่าง ข้อผิดพลาด และไอเดียนอกกรอบ - "ชุดเครื่องมือของผู้นำ" และวิธีตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ต่อความคิดเห็น - กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมผ่าน "เสรีภาพที่จะล้มเหลว" และการกระตุ้นความล้มเหลวที่ชาญฉลาด - บทเรียนจากกรณีศึกษาหลากหลายแวดวง ทั้งพิกซาร์ กูเกิลเอ็กซ์ นาซา ไปจนถึงภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มาเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้า เปลี่ยนความเงียบเป็นความเห็น และเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความสำเร็จ นี่คือคู่มือชั้นยอดสำหรับสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งจากภายใน และส่งเสริมให้คนทำงานซึ่งเป็น "หัวใจ" ขององค์กร เรียนรู้และเติบโตได้โดยปราศจากความกลัว.ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ