slot demo 2023 akun slot demo slot demo slot gacor maxwin judi online slot demo slot demo slot pulsa link slot gacor slot online slot gacor slot slot gacor slot demo slot demo slot gacor link slot gacor https://dinpermasdes.klaten.go.id/system/link/ https://polakesatu.pekalongankab.go.id/download/sgku/
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการให้คำปรึกษากิจกรรมทางกายในเวชศาสตร์ครอบครัว

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-09-07

การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการให้คำปรึกษากิจกรรมทางกายในเวชศาสตร์ครอบครัว

ผู้แต่ง : อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

สำนักพิมพ์ : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์(1992)

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


ในวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว การสอนให้ประชาชนมี physical activity ก็เป็นเรื่องสำคัญครับ เพราะเป็นการป้องกันดูแลสุขภาพไม่ให้เกิดโรค หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของ physical activity และความสำคัญต่อร่างกาย ประเภทของกิจกรรม วิธีปฏิบัติ ประโยชน์ที่ได้รับ โดยเน้นในส่วนของการให้คำปรึกษาเป็นหลักตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ