slot demo 2023 akun slot demo slot demo slot gacor maxwin judi online slot demo slot demo slot pulsa link slot gacor slot online slot gacor slot slot gacor slot demo slot demo slot gacor link slot gacor https://dinpermasdes.klaten.go.id/system/link/ https://polakesatu.pekalongankab.go.id/download/sgku/
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำราการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่าย

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-09-07

ตำราการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่าย

ผู้แต่ง : เกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ

สำนักพิมพ์ : แอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่:


หนังสือตำราการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่ายเล่มนี้จะอธิบายรายละเอียดตั้งแต่การเริ่มออกแบบผลิต ประกอบ จนถึงการทดสอบหม้อแปลงที่ผลิตเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 5 บทโดยบทที่ 1 จะประกอบไปด้วยประวัติความเป็นมาการอธิบายภาพรวมของหม้อแปลงเพื่อทำให้ทำความรู้จักกับหม้อแปลงมากขึ้นบทที่ 2 จะประกอบไปด้วยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและหลักการออกแบบแม่แปลกไฟฟ้า บทที่ 3 จะประกอบไปด้วยขั้นตอนการผลิตหม้อแปลงในส่วนต่างๆ บทที่ 4 จะประกอบไปด้วยการทดสอบไฟฟ้าในหัวข้อต่างๆ และบทที่ 5 จะเป็นตัวอย่างการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160kVA ระบบไฟ 33000-416/240 V. และหม้อแลงขนาด1500 kVA ระบบไฟ 22000-400/230Vตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ