slot demo 2023 akun slot demo slot demo slot gacor maxwin judi online slot demo slot demo slot pulsa link slot gacor slot online slot gacor slot slot gacor slot demo slot demo slot gacor link slot gacor https://dinpermasdes.klaten.go.id/system/link/ https://polakesatu.pekalongankab.go.id/download/sgku/
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระหว่างทางกลับบ้าน

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-09-06

ระหว่างทางกลับบ้าน

ผู้แต่ง : อังคาร จันทาทิพย์

สำนักพิมพ์ : ผจญภัยสำนักพิมพ์

ปีพิมพ์ : 2563

พิมพ์ครั้งที่: 4


รวมบทกวี 'ระหว่างทางกลับบ้าน' ของ 'อังคาร จันทาทิพย์' นำเสนอความคิดเรื่องบ้านในหลากหลายมิติ ทั้งบ้านของผู้ประพันธ์เอง และบ้านของผู้คนหลากหลายอาชีพ หลากหลายชนชั้นในสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ บ้านของแรงงานอพยพข้ามชาติ บ้านของชาวโรฮงญา บ้านของผู้ลี้ภัยสงคราม บ้านจึงมีความหมายมากกว่าสถานที่เกิดและที่พำนักอาศัย แต่บ้านเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำ ความรัก ความผูกพันและความสุขของสมาชิกในครอบครัว “กวีนิพนธ์เรื่อง ‘ระหว่างทางกลับบ้าน’ ของ ‘อังคาร จันทาทิพย์’ นำเสนอมิติใหม่ของความหมายคำว่า ‘บ้าน’ และ ‘การเดินทางกลับบ้าน’ ทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรม ทั้งในระดับที่เป็นปัจเจกบุคคลและในระดับสากล บ้านในเมืองและบ้านในชนบท บ้านในอดีตและบ้านในปัจจุบัน บ้านจึงมีความหมายที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ หากแต่เป็นความรักและความผูกพัน ช่วยหลอมรวมจิตวิญญาณของมนุษย์ “อังคาร จันทาทิพย์ ยังใช้ภาพลักษณ์ของบ้านเพื่อวิพากษ์ปัญหาสังคม การเมือง สงคราม ความขัดแย้ง และความเชื่อ ด้วยน้ำเสียงที่สุขุม ลุ่มลึก จรรโลงใจและจรรโลงสังคม ทำให้ผู้อ่านตระหนักถึงความสำคัญของบ้านและความสัมพันธ์ของคนในบ้าน ทั้งยังผสานกวีนิพนธ์กับศิลปะเพื่อเปิดมิติคุณค่าของชีวิตที่ถูกมองข้าม “กวีใช้ท่วงทำนองกลอนสุภาพที่มีถ้อยคำ ลีลา และจังหวะเฉพาะตน อย่างกลมกลืนกับภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสีสันท้องถิ่น สร้างจินตภาพที่สื่อผัสสารมณ์ และเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านตีความหมาย กระตุ้นให้ครุ่นคิด และทบทวนความหมายคำว่า ‘บ้านของตนเอง’ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ