slot demo 2023 akun slot demo slot demo slot gacor maxwin judi online slot demo slot demo slot pulsa link slot gacor slot online slot gacor slot slot gacor slot demo slot demo slot gacor link slot gacor https://dinpermasdes.klaten.go.id/system/link/ https://polakesatu.pekalongankab.go.id/download/sgku/
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-09-06

การสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า

ผู้แต่ง : อุษา บิกกิ้นส์, วารีทิพย์ บุญยอ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 1


"การสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า" เล่มนี้ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเยียวยารักษาโรคซึมเศร้าแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลทั่วไปที่ยังไม่มีจิตแพทย์ เริ่มตั้งแต่การใช้แบบทดสอบโรคซึมเศร้า การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า การพิจารณาข้อบ่งชี้ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการเยียวยารักษาโรคซึมเศร้า โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เพื่อให้ความรอบรู้เรื่องโรคซึมเศร้า สำหรับใช้ในการเรียนการสอน และสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาและนิเทศศาสตร์ร่วมกัน.ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ