slot demo 2023 akun slot demo slot demo slot gacor maxwin judi online slot demo slot demo slot pulsa link slot gacor slot online slot gacor slot slot gacor slot demo slot demo slot gacor link slot gacor https://dinpermasdes.klaten.go.id/system/link/ https://polakesatu.pekalongankab.go.id/download/sgku/
OAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-09-06

เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด

สำนักพิมพ์ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่:


ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถเริ่มต้นใช้งาน ควบคุมความเร็ว กลับทิศทางการหมุน ตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่องและบำรุงรักษาเบื้องต้นได้.ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ