พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-24

พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง

ผู้แต่ง : ณัฐยา เหล่าฤทธิ์, มยุรี กัลยาวัฒนกุล

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2561

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ "พอลิเมอร์" ที่มีการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง ทั้งกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นสารในการตั้งตำรับและกลุ่มที่เป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ การทดสอบและการควบคุมคุณภาพพอลิเมอร์ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ พอลิเมอร์จากแหล่งต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างพอลิเมอร์ที่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ รวมถึงพอลิเมอร์ที่ใช้ในการเติมเต็มผิวและการร้อยไหม ซึ่งคาดว่านอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแล้ว ยังรวมถึงผู้ที่สนใจในการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางด้วยเช่นกันตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ