พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-09

พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้

ผู้แต่ง : อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

สำนักพิมพ์ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 1


พันธบัตรป่าไม้ เป็นกลไกทางการคลังที่ระดมเงินจากประชาชน ภาคธุรกิจหรือตลาดหลักทรัพย์เพื่อนำไปใช้ในการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ป่าไม้ของรัฐที่ถูกบุกรุก ผู้ที่ปลูกป่าจะเป็นผู้ประกอบการเอกชนที่มีศักยภาพในการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยผลตอบแทนจากการขายไม้จะนำมาทยอยจ่ายคืนให้กับผู้ลงทุนในพันธบัตรป่าไม้ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้หวังว่าถ้ากลไกพันธบัตรป่าไม้ที่สนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจสามารถทำกำไรได้ดี มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม โดยเจ้าของเงินได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรป่าไม้ ชาวบ้านมีงาน และมีรายได้ที่มั่นคงจากการปลูกและดูแลไม้เศรษฐกิจ นักธุรกิจได้กำไรจากการทำไม้เศรษฐกิจ สังคมได้ป่าไม้คืนมาและระบบนิเวศดีขึ้นก็น่าจะต้านทานและเข้ามาทดแทนธุรกิจการเกษตรเชิงพาณิชย์บนที่สูงหรือการลักลอบตัดไม้เถื่อนได้ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ