สยามเขตร

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-09

สยามเขตร

ผู้แต่ง : บรรณาธิการ ฐนพงศ์ ลือขจรชัย

สำนักพิมพ์ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 1


การศึกษาเขตแดนในไทยคดีศึกษา ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ผลงานชิ้นสำคัญอย่าง "กำเนิดสยามจากแผนที่ : ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ" ของ ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล ได้รับการตีพิมพ์ใน ค.ศ.1994 (ฉบับภาษาอังกฤษ) งานชิ้นนี้ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงต่อรากฐานการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทยจนอาจนับได้ว่าเกิด "รอยเลื่อน" (Fault) ขนาดใหญ่ในไทยคดีศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการจำนวนมากเข้ามาตีความและพยายามอุดรอยเลื่อนนั้นในมิติที่หลากหลาย หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทความที่สำคัญในการศึกษาเขตแดน (Boundary) ชายแดน (Border) หรือพรมแดน (Frontier) ของไทย จากแง่มุมต่าง ๆ ที่พยายามตอบสนองต่อรอยเลื่อนดังกล่าวอย่างลุ่มลึกและถึงที่สุด ซึ่งจะช่วยผลักดันและเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ในการทำความเข้าใจข้อถกเถียงเรื่องเขตแดนสยามในช่วงกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมาตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ