กฎหมายรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรสเปน

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-09

กฎหมายรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรสเปน

ผู้แต่ง : อนันต์ คงเครือพันธุ์

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 1


ราชอาณาจักรสเปนมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 12 ฉบับ โดยฉบับแรกมีการประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. 1808 - 1814 (พ.ศ. 2351 - 2357) และฉบับปัจจุบันประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน ค.ศ. 1978 ได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติที่มี "การคุ้มครองสิทธิทางสังคม ทั้งมีความเป็นประชาธิปไตยสูง" สำหรับรัฐธรรมนูญ 1978 มีการกำหนดให้ในรัฐธรรมนูญต้องมีกลุ่มของกฎหมายที่บัญญัติเรื่องของ "สิทธิทางสังคม (derechos sociales)" ซึ่งเป็นลักษณะของบทบัญญัติของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสิทธิแบบเสรีนิยมมาสู่ "สิทธิทางสังคม" ที่ในหนังสือได้เขียนอธิบายเพิ่มเติมเอาไว้ว่า "หัวใจของรัฐสังคมก็คือ สร้างกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติในระบบทุนนิยม เพื่อหลีกเลี่ยงความอยุติธรรมแบบสุดโต่งในสังคมจากระบบทุนนิยม ความได้สัดส่วนในเสรีภาพในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม กับการแทรกแซงของรัฐ (Intervención estatal) จะทำให้เกิดรัฐสังคมในที่สุด" (น. 26) "กฎหมายรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรสเปน" ได้อธิบายถึงรายละเอียดของรัฐธรรมนูญสเปน ออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนรกเป็นการเล่าถึงประวัติศาสตร์ บริบทต่าง ๆ ของสเปน กระทั่งการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญของสเปนนับตั้งแต่ฉบับแรกกระทั่งฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ในส่วนที่สองของเนื้อหาว่าด้วยเรื่องของ "รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1978 รายมาตรา" ที่ผู้เขียนจะพาไปทำความเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญรายหมวดและรายมาตรา ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในตัวบทและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญสเปนได้อย่างชัดเจนตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ