ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-09

ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์

ผู้แต่ง : บรรณาธิการ ดิเรกฤทธิ์ เชี่ยวเชิงชล

สำนักพิมพ์ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 2


จัดทำขึ้นโดยคณาจารย์จากหน่วยคุ้มกันวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาครอบคลุมความรู้ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาที่ทันสมัยล่าสุด เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงความรู้ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จึงทำให้นิสิตแพทย์ แพทย์นิสิตวิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ ที่ทำงานด้านนี้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องหาความรู้และเข้าใจในหลักการที่สำคัญจากหนังสือหรือบทความที่มีการรวบรวมเนื้อหาใหม่ๆ ในทุกด้าน รวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ