รับมือให้ไหวเมื่อหัวใจลูกพัง

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-08

รับมือให้ไหวเมื่อหัวใจลูกพัง

ผู้แต่ง : Michael Elpers

สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่:


เมื่อลูกมีพฤติกรรมและภาวะอารมณ์ผิดแปลกไปจากเดิม พ่อแม่มักกังวลว่าลูกกำลังมีปัญหาทางจิตหรือไม่ แล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่านั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์โดยทั่วไปหรือเป็นภาวะที่ต้องเฝ้าระวังนี่ไม่ใช่เรื่องที่ให้คำตอบกันได้ง่าย ๆ แต่ นพ.เอลเพอส์ จิตแพทย์เด็กและเยาวชนผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองได้อธิบายข้อข้องใจเหล่านี้ไว้อย่างละเอียด เข้าใจง่าย โดยจำแนกและวิเคราะห์ปัญหาทางจิตเวชในกลุ่มผู้ป่วยอายุ 0-18 ปีพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาประกอบ หนังสือเล่มนี้จะเปิดประเด็นที่ถูกเพิกเฉยมานาน เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความตระหนักรู้ว่านอกเหนือจากการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่แล้ว ควรขับเคลื่อนให้สังคม การศึกษาและระบบการแพทย์ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันด้วย เพื่อที่เด็ก ๆ จะได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ไม่เป็นการผลักภาระไปยังพ่อแม่เพียงฝ่ายเดียวตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ