การจัดการการบริการของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-08

การจัดการการบริการของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ

ผู้แต่ง : เจริญชัย เอกมาไพศาล

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 2


การจัดการการบริการของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนิสิตและนักศึกษา รวมทั้งผู้ที่ทำงานและผู้ที่สนใจในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นไปที่แนวคิดการจัดการการบริการ เริ่มตั้งแต่บทบาทของอุตสาหกรรมการบริการ กลยุทธ์งานบริการ นวัตกรรมการออกแบบสินค้าบริการ การปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจบริการ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพการบริการ และพิมพ์เขียวบริการ คุณภาพการบริการ การจัดการด้านการร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า การบริหารกำลังการผลิตและการจัดการด้านอุปสงค์ ไปจนถึงภาวะผู้นำในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งในแต่ละบทมีการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังมีกรณีศึกษา 2 เรื่อง คือ รอยยิ้มพิมพ์ใจกับการบินไทย และกลยุทธ์การตลาดในการสร้างร้านกาแฟคอฟพีช็อป สตาร์บัคส์ ที่จะทำให้ผู้อ่านได้วิเคราะห์และเข้าใจถึงการจัดการการบริการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการในปัจจุบันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หนังสือยังได้รับทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการหนังสือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อีกด้วยตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ