ความสุขบนโลกสีเทา

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-08

ความสุขบนโลกสีเทา

ผู้แต่ง : รวิ

สำนักพิมพ์ : MD

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่:


สีเทาที่เป็นควันอาจทำเราแสบตา สีเทาที่เป็นหมอกจะทำให้เราเย็นตา โลกที่เคยเชื่อว่าแบน ก็ทำให้ผู้คนมีสุขมีทุกข์ได้ และในวันที่เราเชื่อว่าโลกกลม ก็ทำให้เรามีความสุขและความทุกข์ได้อีกเช่นกัน ทุกตารางนิ้วของโลกใบนี้สามารถทำให้มีความสุขได้ ถ้าคุณเข้าใจและมองเห็นว่าทุกสรรพสิ่งย่อมไหวติงไม่นิ่งหยุดอยู่กับที่ความเสียใจ เมื่อสูญเสียพลัดพรากย่อมจะไม่มีอยู่จริง เพราะสิ่งนั้นแค่เคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือจากการแปรสภาพจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ถ้าเข้าใจตามนี้แล้ว โลกสีเทาๆ ที่เราอาศัยอยู่ก็ย่อมมีแต่ความสุขตลอดอนันตกาล "ปล่อยสิ่งหนึ่งเพื่อให้โอกาสสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิต" แล้วคุณจะเห็นและเข้าใจได้ว่า โลกนี้กว้างและเต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ