มากกว่าสามสิบสอง

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-08

มากกว่าสามสิบสอง

ผู้แต่ง : วินทร์ เลียววาริณ

สำนักพิมพ์ : 113

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 1


คนไม่น้อยโยงจุดอ่อนเข้ากับสภาวะทางกายภาพ เช่น "ฉันทำเรื่องนี้ไม่ได้เพราะฉลาดไม่พอ" / "ฉันทำเรื่องนั้นไม่ได้เพราะฉันเปิดมาอย่างนี้" ฯลฯ มันอาจเป็นความจริงอย่างนั้นก็ได้ เช่น เราอาจไม่สามารถคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพได้จริง หากเราไม่มีสมองระดับไอน์สไตน์ ไม่สามารถร้องเพลงระดับเสียงโซปราโนหากหลอดเสียงและปอดไม่เหมาะสม เป็นต้น แต่บ่อยครั้งมันก็ไม่เกี่ยวกัน สภาพทางกายเป็นเพียงข้ออ้างที่จะไม่ทำเท่านั้น โลกเรามีตัวอย่างคนที่เกิดมาไม่ครบสามสิบสองจำนวนมาก ที่กระทำเรื่องที่คนร่างกายครบสามสิบสองทำไม่ได้ หรือไม่ยอมทำ หรือไม่เชื่อว่าจะทำได้ ยกตัวอย่าง เช่น คนตาบอดปีนเขาเอเวอเรสต์ คนไม่มีมือเล่นเปียโน ฯลฯ ดังนั้นเกิดมามีอวัยวะครบสามสิบสอง หรือไม่ครบอาจไม่ใช่จุดกำหนดชะตาชีวิตเสมอไป คนไม่น้อยร่างกายครบสามสิบสอง แต่แบมือขอทานขณะที่คนไม่ครบสามสิบสองก้มหน้าทำงานหนัก ไม่โทษชะตาฟ้าดินคนแบบนี้คือมนุษย์ที่มี "มากกว่าสามสิบสอง"ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ