ตัวตนและคน (ที่ถูกทำให้เป็น) อื่น :เรื่องเล่าจากเรื่องเล่าภาคสนามของนักศิลปะบำบัด

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-08

ตัวตนและคน (ที่ถูกทำให้เป็น) อื่น :เรื่องเล่าจากเรื่องเล่าภาคสนามของนักศิลปะบำบัด

ผู้แต่ง : หิมพรรณ รักแต่งาม

สำนักพิมพ์ : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่:


โลกแห่งการเดินทางผจญภัยคือ โลกภายในใจของผู้อ่านเอง อ่านเพื่อสลายพรมแดนของโลกภายนอกและโลกภายในอ่านเพื่อละลายความหมายอันเป็นตนเองและผู้อื่นแท้จริงแล้ว โลกแห่งความรู้หาได้มีตะวันออกและตะวันตกไม่ ไม่มีวัตถุวิสัยและอัตวิสัยขอผู้สนใจในจิตตปัญญาศึกษาได้ท่องโลกแห่งการเรียนรู้เพื่อไปให้ถึงดินแดนที่ไม่มีภายนอก-ภายใน ตะวันออก-ตะวันตก ตนเอง-ผู้อื่น ประมวล เพ็งจันทร์ การวิจัยที่ตรงกับแก่นของจิตตปัญญาศึกษาคือ การสืบค้นเข้ามาภายในตนเอง เป็นการค้นหา “ความจริง” ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิต เพื่อกลับไปเชื่อมโยงกับแก่นแท้หรือคุณค่าความเป็นมนุษย์ภายในตัวเอง หลอมความ “เป็นอื่น” ที่ถูกบ่มเพาะมาจากครอบครัว โรงเรียน สังคม สิ่งแวดล้อม ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่แปลกแยก หมดความขัดแย้งหรือโต้เถียงภายใน ชัชวาลย์ ศิลปกิจ เรื่องเล่าในระดับนี้จะเป็นวิธีวิทยาที่ก้าวข้ามกับดักสงครามกระบวนทัศน์แบบโลกๆ ของตะวันตก ไปสู่การเป็นมรรควิธีที่ใช้บันทึกการเติบโตของการเรียนรู้ทางธรรมของผู้วิจัย เป็นการเปลี่ยนวิจัย จากกิจกรรมแบบวิชาการ ไปสู่ความเป็นวิจโย หรือปัญญาสิกขา ที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เพียงแค่วงวิชาการ แต่กับมนุษยชาติทั้งมวลอย่างแท้จริง ลือชัย ศรีเงินยวงตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ