การศึกษาวิเคราะห์บทบาทภาคการเงินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-08

การศึกษาวิเคราะห์บทบาทภาคการเงินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน

ผู้แต่ง : อนันตโชค โอแสงธรรมนนท์

สำนักพิมพ์ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ปีพิมพ์ : 2561

พิมพ์ครั้งที่: 1


ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทุนสำหรับการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเผชิญกับปัญหาอัตราการออมในประเทศต่ำ และการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลทั้งการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ มีข้อจำกัดจากความด้อประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐในการจัดเก็บรายได้ และต้องเผชิญกับศักยภาพการจ่ายภาษีตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ