การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-08

การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย

ผู้แต่ง : กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย

สำนักพิมพ์ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ปีพิมพ์ : 2560

พิมพ์ครั้งที่: 1


การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนของภาคการผลิตที่ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในความเป็นไทย เพื่อส่งผลให้เกิดการ เติบโตและความก้าวหน้าของประเทศอย่างยั่งยืน ประเทศไทยจึงต้องดำเนินการส่งเสริมการกำหนด นโยบายและกลยุทธ์ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ