สั่งจิตพิชิตไมค์

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-08

สั่งจิตพิชิตไมค์

ผู้แต่ง : อนันท์ หารวัง

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 1


เส้นทางชีวิตเด็กภูธร แม้พูดไม่ชัด เคยไปขอบรรยาย บางครั้งโดนปฏิเสธ แต่ใฝ่ฝันและตั้งเป้าหมายเป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพเด็กเบอร์ 1 ของประเทศ เมื่อเขาได้เจอเคล็ดวิชาภาษาสมอง (NLP) แล้วใช้วิชานี้พัฒนาตนเอง จนเป็นวิทยากรที่สอนไปทั่วประเทศให้กับภาครัฐและเอกชน และมีหลักสูตรของตน 5 หลักสูตร เขาจึงได้แบ่งปันเป็นหนังสือ "สั่งจิต พิชิตไมค์" ซึ่งได้รวบรวมองค์ความรู้และหลักการทางด้านการพูด การทำสัมมนาของเหล่านักพูด วิทยากร ทั้งระดับโลกและระดับประเทศ ที่ผู้เขียนเคยไปเรียนรู้มา แล้วนำความรู้เหล่านั้นมาทดลองใช้แล้วได้ผลลัพธ์ จนกลายเป็นวิทยากรมืออาชีพ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่จำเป็นต้องขึ้นผู้บนเวที หนังสือเล่มนี้ คือ "ทางลัดของคุณ"ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ