กล้าที่จะ

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2023-03-08

กล้าที่จะ "ตายดี"

ผู้แต่ง : พงษ์ ผาวิจิตร

สำนักพิมพ์ : พิมพ์ดี

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 1


ปัจจุบันนี้ สังคมคนแก่เฒ่าได้กลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคมโลกยุคใหม่แล้ว จนมีคำกล่าวว่า "เราอยู่ในยุคของ Silver Tsunami" ที่เป็นอุปมาอุปไมยว่า สังคมโดยส่วนรวมกำลังจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขนานใหญ่ในเร็ววันนี้ รัฐบาลของหลายประเทศ ได้จริงจังและเรียนรู้ในการรับมือ ปรับบทเรียนมากกว่าแค่การมีระบบรองรับคนสูงวัยแบบเดิม ๆ แค่การให้บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมคนสูงวัย จากที่เคยมองว่า คนสูงวัย คือส่วนต่อขยายของคนหนุ่มสาวในวัยทำงาน ที่เมื่อหยุดการทำงานแล้ว ก็มีชีวิตอยู่เพียง 5-10 ปีแล้วก็วายชนม์ไป ฉะนั้น การดูแลคนแก่ให้มีชีวิตสุขสบายตามอัตภาพ จึงเป็นเสมือนบรรณาการสำหรับคนที่ทำงาน สร้างครอบครัว และสังคมมาตลอดชีวิต จึงเป็นความเชื่อที่ล้าสมัย ความแก่เฒ่าเป็นภาคบังคับ ที่ทุกคนต้องเตรียมตัว รับมือกับข้อสอบนี้กันทุกคน ที่ผลสอบเหมือนกันคือ "ตาย" ต่างกันแต่สภาวะในระหว่างการทำข้อสอบ ความตายเป็นประชาธิปไตย ทุกคนได้สิทธิ์เท่ากันคนละหนึ่งสิทธิ์ เราไม่มีทางรู้ว่า สิทธิ์ที่เราใช้ไปนั้นจะบังเกิดผลอย่างไร ฉะนั้น พยายามใช้ชีวิตที่เหลือให้เต็มมูลค่า เริ่มจากอยู่ให้เต็มแต่ละวัน และให้พยายามต่อไปจนเต็มมูลค่าทุกขณะจิต หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่กำลังแสดงบทบาทนี้อยู่ และคนรุ่นใหม่ จะได้เตรียมตัวและเข้าใจคนรุ่นเก่าถึงสถานการณ์ที่พวกเขากำลังประสบร่วมกันตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ