สู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วย

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-11-29

สู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วย "พีระมิดสามสุข"

ผู้แต่ง : ชิอน คาบาซาวะ

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ฮาวทู

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 1


"ทฤษฎีความสุข" ที่ใช้ได้จริงเล่มแรก ที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ หนังสือเล่มนี้สอนวิธีสร้าง "ความสุข" ในชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจง่าย โดยอาศัยข้อมูลและหลักฐานล่าสุดทางวิทยาศาสตร์ ผนวกเข้ากับเทคนิคแบบ How to ที่ทำตามได้ตั้งแต่เริ่มลืมตาตื่นจนถึงเข้านอน ในเล่มผู้เขียนแบ่งความสุขในชีวิตคนเราออกเป็น 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ สุขภาพ ความรัก และความสำเร็จ โดยคนเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงได้ สมองต้องหลั่ง "สารแห่งความสุข 3 ชนิด" ได้แก่ 1. ความสุขแบบออกซิโทซิน (Oxytocin) คือความสุขด้านความสัมพันธ์ การเชื่อมต่อกับผู้คน 2. ความสุขแบบเซโรโทนิน (Serotonin) คือความสุขด้านสุขภาพ 3. ความสุขแบบโดปามีน (Dopamine) คือความสุขเรื่องการเงิน หน้าที่การงาน เกียรติยศ เพราะ "ความสุข" คือ "สารเคมีในสมอง" การที่สมองของเราเต็มไปด้วย "สารแห่งความสุข" จะเรียกว่า "สภาวะแห่งความสุข" ที่ความสุขทั้ง 3 ด้านของชีวิตสมดุลกัน ไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่งตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ