ระเบียบของวาทกรรม

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-09-07

ระเบียบของวาทกรรม

ผู้แต่ง : มิเชล ฟูโกต์

สำนักพิมพ์ : Illuminations Editions

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 1


ในทุก ๆ สังคม การผลิตวาทกรรมจะถูกควบคุม ในเวลาเดียวกันก็จะถูกคัดเลือกถูกจัดวาง และถูกเผยแพร่ซ้ำไปซ้ำมาโดยกระบวนการบางอย่างจำนวนหนึ่ง ที่มีหน้าที่ขจัดยับยั้งอำนาจและอันตรายต่าง ๆ มีหน้าที่ควบคุมเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิดและหลีกเลี่ยงความเป็นรูปธรรมอันรุนแรงและน่าเกรงกลัว "ระเบียบวาทกรรม" หรือ "L'ordre du discours" เป็นผลงานตีพิมพ์จากการบรรยายของ "มิเซล ฟูโกต์" ที่ College de France เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1970 ซึ่งเป็นการบรรยายเปิดครั้งแรกของมิเซล ในตำแหน่งประจำวิชาประวัติศาสตร์ของระบบความคิด (chaire Histoire des systimes de pensee) เนื้อหาของการบรรยายมีความสำคัญต่อความเข้าใจแนวคิดเรื่อง วาทกรรม (Discours) ของฟูโกต์ เพราะอยู่ในช่วงที่ความคิดของเขาในเรื่องนี้ได้ตกผลึกเรียบร้อยแล้วตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ