ภราดรภาพนิยม ของ ปรีดี พนมยงค์ (ฉบับขยายความ)

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-09-07

ภราดรภาพนิยม ของ ปรีดี พนมยงค์ (ฉบับขยายความ)

ผู้แต่ง : ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

สำนักพิมพ์ : มิ่งมิตร

ปีพิมพ์ : 2558

พิมพ์ครั้งที่:


ปาฐกถาเรื่องภาราดรภาพนิยม เป็นแนวคิดของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ เกี่ยวกับสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตยโดยเน้นในเรื่องความเป็นเอกราช อธิปไตย และสันติภาพ ซึ่งแนวคิดนี้จะเห็นผลเป็นรูปธรรมในสังคมไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 รายละเอียดหนังสือ.ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ