คำสาปร้าย--พันธนาการรัก

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-09-06

คำสาปร้าย--พันธนาการรัก

ผู้แต่ง : Clazzical

สำนักพิมพ์ : เซ้นบุ๊คส์พับลิชชิง

ปีพิมพ์ : 2563

พิมพ์ครั้งที่: 1


ซาตานครึ่งเทพหนึ่งเดียวในใต้หล้า กำลังทำผิดกฎของสภาซาตานอย่างตั้งใจ ว่าด้วยเรื่อง...ห้ามมีรักลึกซึ้งกับมนุษย์ แต่กฎคร่ำครึระหว่างเผ่าพันธุ์ที่ยึดถือกันมายาวนาน ก็มิอาจเหนี่ยวรั้งหัวใจซาตานตนนี้ได้ "หากต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แน่นอนว่าข้าย่อมเลือก 'เมียข้า' มาก่อนสิ่งใด"ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ