ตะลุยโจทย์ Python 500 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-09-06

ตะลุยโจทย์ Python 500 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ผู้แต่ง : ฆฤณ ชินประสาทศักดิ์

สำนักพิมพ์ : เมดบายเอไอ

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


รวมโจทย์ Python 500 ข้อ ที่ถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมหัวข้อสำคัญซึ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้อย่างครบถ้วน พร้อมเฉลยอย่างละเอียด โจทย์จะมีการไล่ระดับ เริ่มจากระดับง่ายก่อน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับโครงสร้างภาษา ไปจนถึงระดับยาก เพื่อให้เกิดการประยุกต์และพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงขึ้น ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้ ได้แก่ - วิดีโอสอนการเขียน Python พร้อมอธิบายแบบฝึกหัดความยาวกว่า 30 ชั่วโมงบน Youtube Chanel - สไลด์ประกอบการสอน เนื้อหาอัดแน่นกว่า 250 หน้า - Source Code เฉลยของโจทย์ทุกข้อใน Jupyter Notebook - Facebook group สำหรับสอบถามข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - ลิงก์รวบรวมตำแหน่งงานในสายงานภาษา Python อัพเดทแบบ Real Time (ทั้งหมดนี้ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ