สามัญสำนึก

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-09-06

สามัญสำนึก

ผู้แต่ง : Thomas Paine

สำนักพิมพ์ : บุ๊คสเคป

ปีพิมพ์ : 2563

พิมพ์ครั้งที่: 1


"สามัญสำนึก" โดย "โธมัส เพน" เป็นจุลสารการเมืองที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกานำเสนอข้อถกเถียงที่กระแทกกลางใจชาวอาณานิคมอันนำไปสู่การตัดสินใจประกาศเอกราชจากจักรภพอังกฤษหัวใจคือการวิพากษ์ระบอบกษัตริย์ที่สร้างกระบวนการปกครองจากการสืบทอดมรดกทางครอบครัวในขณะเดียวกันก็เสนอภาพที่เหนือกว่าของระบอบมหาชนรัฐที่มาจากประชาชนแต่ที่สำคัญยิ่งคือจุดมุ่งหมายของการปกครองและรัฐบาลว่าต้องเป็นการปกครองเพื่อความดีงามของส่วนรวม ไม่ใช่ของอภิสิทธิ์ชนเท่านั้นตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ