รอบโลกรัฐธรรมนูญ

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-09-06

รอบโลกรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง : บรรณาธิการ : วุฒิสาร ตันไชย และ สติธร ธนานิธิโชติ

สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือวิชาการที่รวบรวม สังเคราะห์และวิเคราะห์สถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองประจำปี ซึ่งสถาบันได้เลือกประเด็นที่ สำคัญมาเสนอ ปีนี้เป็นเรื่อง "รัฐธรรมนูญ" โดยคัดเลือกเรื่องราวรัฐธรรมนูญ ที่น่าสนใจของ 9 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อินเดีย เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และอิตาลี ซึ่งแต่ละประเทศล้วนมีความโดดเด่น ตอบโจทย์สังคมในแง่มุมต่างๆ โดยมีบทเกริ่นนำ เสนอกำเนิดที่มา บทบาทหน้าที่ของรัฐธรรมนูญ และบทสุดท้ายเพื่อหาคำตอบว่ารัฐธรรมนูญที่ดีควรเป็นอย่างไรตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ