พยากรณ์พลิกชีวิต  Farsighted

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-05-23

พยากรณ์พลิกชีวิต Farsighted

ผู้แต่ง : Steven Johnson

สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น

ปีพิมพ์ : 2562

พิมพ์ครั้งที่:


เมื่อพูดถึงการตัดสินใจ คนส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นเรื่องนามธรรมและจับต้องไม่ได้ แต่หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาเชิงเทคนิคผ่านเรื่องราวที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมอรรถรสความสนุกสนานและตื่นเต้นไม่ต่างจากการอ่านนวนิยาย ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเลือกวิธีจับกุมตัวหัวหน้าผู้ก่อการร้ายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ต้องการตัวอย่างมากอย่างอุซามะฮ์ บิน ลาเดน การตัดสินใจระดับโลกว่าเราควรสร้างเครื่องจักรทรงภูมิปัญญาหรือไม่ ซึ่งท้ายที่สุดอาจเป็นมหันตภัยต่อโลก หรือการตัดสินใจส่วนบุคคลของผู้เขียนเอง ว่าควรย้ายบ้านไปอยู่อีกฟากหนึ่งของประเทศหรือไม่ ถึงแม้หนังสือเล่มนี้จะไม่ใช่สูตรสำเร็จในการตัดสินใจ เพราะการตัดสินใจแต่ละเรื่องย่อมแตกต่างกัน แต่หนังสือเล่มนี้ถือเป็นแนวทางเบื้องต้นที่ทำให้เราตระหนักถึงตัวแปรต่าง ๆ ที่ต้องนำมาขบคิด ซึ่งตามปกติแล้วเราแทบไม่เคยนึกถึงตัวแปรเหล่านั้นเลยตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ