เพราะเป็นซะแบบนี้ เธอถึงไม่ได้สิ่งที่ต้องการ  Nice girls just don't get it

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-05-05

เพราะเป็นซะแบบนี้ เธอถึงไม่ได้สิ่งที่ต้องการ Nice girls just don't get it

ผู้แต่ง : Lois P. Frankel

สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น

ปีพิมพ์ : 2563

พิมพ์ครั้งที่:


ถูกคนอื่นเอาเปรียบอยู่บ่อยครั้ง พูดอะไรก็ไม่มีใครฟัง ถูกมองข้ามเสมอ ต้องคอยทำให้คนอื่นพอใจจนไม่เป็นตัวเอง นั่นมันใช่คุณเลยหรือไม่ คุณอาจกำลังตกหลุมพรางของการเป็นคน "ดีเกินไป" และเพราะเป็นซะแบบนี้ คุณก็เลยไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริง ๆ หนังสือเล่มนี้จะช่วยพาคุณหลุดพ้นจากการเป็นคนแสนดี (แต่ไม่ได้อะไร!) และนำคุณกลับสู่หนทางที่ถูกต้องด้วยกลวิธีทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณรู้จักปฏิเสธอย่างมีศิลปะ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ค้นพบความสัมพันธ์ที่ดีและมีอำนาจควบคุมชีวิตตัวเองได้อย่างแท้จริงตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ