ไอคิวและแบบทดสอบความถนัด  IQ and aptitude test

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-05-05

ไอคิวและแบบทดสอบความถนัด IQ and aptitude test

ผู้แต่ง : Philip Carter

สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์

ปีพิมพ์ : 2554

พิมพ์ครั้งที่: 1


แบบทดสอบความถนัด ออกแบบมาเพื่อวัดศักยภาพสู่ความสำความสำเร็จของคุณ ขณะที่แบบทดสอบไอคิวเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อวัดเชาว์ปัญญา ปัจจุบันคุณอาจต้องเผชิญกับการทดสอบทั้งสองประเภทมากขึ้น ทั้งในการสรรหาบุคลากร การคัดเลือก และกระบวนการประเมินผล "ไอคิวและแบบทดสอบความถนัด" เล่มนี้ ประกอบด้วยคําถามถึง 350 ข้อ พร้อมคําตอบ คําอธิบาย และข้อแนะนําง่าย ๆ เพื่อประเมินผลการทดสอบของคุณ คําถามในแบบทดสอบนี้ประกอบด้วยแบบทดสอบไอคิว 4 ชุด รวมทั้งแบบทดสอบความถนัดเรื่องคํา ความถนัดด้านมิติ และความถนัดเรื่องตัวเลข ดังหัวข้อทดสอบต่อไปนี้ ความถนัดเรื่องคําขั้นสูง การวิเคราะห์ด้วยเหตุผล เลขคณิตคิดในใจ การเรียงลําดับตัวเลข และปัญหาด้านตัวเลข หากคุณต้องทำการทดสอบความถนัดหรือไอคิว หนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่ายิ่ง และยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาทักษะเรื่องคำ ตัวเลข และทักษะด้านมิติอีกด้วยตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ