ตำราท่องไปในอินเดีย  Survival India

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-04-12

ตำราท่องไปในอินเดีย Survival India

ผู้แต่ง : เสกสรรค์ สว่างศรี

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีพิมพ์ : 2565

พิมพ์ครั้งที่: 1


ตำรา Survival India เป็นตำราที่ได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง ๆ ในประเทศอินเดีย การใช้ภาษาฮินดีในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจากการเดินทาง สนามบิน โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล สถานนีตำรวจ ธนาคาร เป็นต้น ประกอบด้วยคำศัพท์ที่จำเป็นและตัวอย่างประโยคสนทนาเพื่อเป็นข้อมูลแก่นักศึกษาและผู้สนใจต้องการจะไปเที่ยวประเทศอินเดีย ได้เตรียมตัวฝึกสนทนาและใช้ภาษาฮินดีเป็นสื่อตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ