อาญาพิสดาร เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-03-08

อาญาพิสดาร เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563

ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

สำนักพิมพ์ : แสงจันทร์การพิมพ์

ปีพิมพ์ : 2563

พิมพ์ครั้งที่: 1


อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2563)" เล่มนี้ ได้เพิ่มเติมหลักกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกา และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหากฎหมายอาญาพิสดารที่สำคัญ พร้อมหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206-398 ถ่ายทอดอย่างละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ การทำคดี หรือเป็นฐานในการศึกษาขั้นสูงต่อไปตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ