เศรษฐศาสตร์ที่ดีในยามยาก  Good economics for hard times

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-01-06

เศรษฐศาสตร์ที่ดีในยามยาก Good economics for hard times

ผู้แต่ง : Abhijit Banerjee

สำนักพิมพ์ : โซเฟีย

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


สองนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล จะทำให้คุณประจักษ์ว่าไม่มีกฎเหล็กเศรษฐศาสตร์ใด ยับยั้งมิให้เราสร้างโลกที่มีความเป็นมนุษย์มากกว่าที่เป็นอยู่ -- โมเดลเศรษฐศาสตร์ในตำราไม่จริงเสมอไป พฤติกรรมของมนุษย์มีความหมายมากกว่าที่คิด นี่คือแนวคิดแหกคอกของสองนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกยุคใหม่ พวกเขาเสนอว่าในยุคที่สถานการณ์โลกย่ำแย่ ทั้งการย้ายถิ่นฐาน ความเหลือมล้ำทางรายได้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ (เช่นเดียวกับสถานการณ์ยุคหลังโควิด-19) ไม่ได้แปลว่าโลกจะดำเนินไปสู่ The Great Depression เสมอไป หนังสือเล่มนี้อธิบายว่าเราจะมีเศรษฐกิจที่ดีในช่วงเวลาแบบนี้ได้อย่างไรตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ