New room, new you จัดห้องใหม่ ชีวิตเปลี่ยน

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2021-10-28

New room, new you จัดห้องใหม่ ชีวิตเปลี่ยน

ผู้แต่ง : ยูจิ อิโต

สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น

ปีพิมพ์ : 2561

พิมพ์ครั้งที่:


Best Seller in Japan ยอดขายในญี่ปุ่นกว่า 85,000 เล่ม - หนังสือเกี่ยวกับการจัดและดูแลห้อง ที่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัย โดยจะแบ่งออกเป็น 6 บทใหญ่ คือ ย้อนกลับไปตอนที่พบห้องเป็นครั้งแรก ห้องของคนที่หมกมุ่นอยู่กับการค้นหาสิ่งที่อยากทำ ห้องของคนที่อยากผอมลดน้ำหนักไม่ได้ ห้องของคนเหงา ห้องของคนที่พูดเรื่องที่อยากจะพูดออกมาไม่ได้ ห้องของคนที่ไม่มั่นใจเรื่องงาน โดยภายในหนังสือจะมีการ์ตูนประกอบและคำอธิบายที่เข้าใจง่าย ทั้งในเรื่องการทำความสะอาดส่วนต่าง ๆ ภายในห้อง วิธีการจัดเก็บห้องให้เรียบร้อย ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนนิสัย การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ผ่านการทำความสะอาดส่วนต่าง ๆ ภายในห้องตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ