สืบทฤษฎี สาววิธีคิด : การเดินทางของมานุษยวิทยา

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2021-10-26

สืบทฤษฎี สาววิธีคิด : การเดินทางของมานุษยวิทยา

ผู้แต่ง :

สำนักพิมพ์ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่:


\aไม่บ่อยนักที่นักมานุษยวิทยาที่สนใจศึกษาเรื่องต่างๆ กันจากหลายรุ่น หลายลถาบันและสำนักคิดจะมีโอกาสมาร่วมกันทบทวนสถานะความรู้ทางมานุษยวิทยา ทำความเข้าใจกับสิ่งที่ท้าทายและช่วยกันละท้อนถึงทิศทางที่มานุษยวิทยาไทยจะก้าวไปข้างหน้า วาระครบ 30 ปีของการก่อตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในปี พ ศ. 2564 ถือเป็นโอกาสดีที่จะเชิญชวนนักมานุษยวิทยามาทบทวนและประมวลองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา การทบทวนนี้นอกจากจะช่วยสะท้อนย้อนคิดผ่านการมองอดีตเพื่อให้เห็นอนาคตที่ชัดเจนขึ้นแล้ว ยังทำให้เราตระหนักถึงความทุ่มเทของนักมานุษยวิทยาแต่ละรุ่นที่ได้สร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทย ในต้นปี พ ศ. 2564 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน ) ได้จัดการเสวนาออนไลน์ชุด 'ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย ผ่านการศึกษาของนักมานุษย์วิทยา' รวม 15 ครั้ง โดยเชิญชวนนักมานุษยวิทยากว่า 40 คน มาทำการทบทวนและสะท้อนความคิดเห็นต่อพัฒนาการของมานุษยวิทยาใน 15 ประเด็นสำคัญ เนื้อหาของการเสวนาออนไลน์ทั้งหมดถูกรวบรวมและเรียบเรียงเป็นหนังสือ สืบทฤษฎี สาววิธีคิด การเดินทางของมานุษยวิทยา เล่มนี้ แม้ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ คูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จะพยายามครอบคลุมเนื้อหาให้ครบถ้วนที่สุด เพื่อให้หนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่เสมือนแผนที่ในการเดินทางของผู้สนใจใฝ่รู้ แต่ความจริงก็คือ โลกนั้นกว้างใหญ่ไพศาลและซับซ้อนกว่าแผนที่เสมอ และเราจะไม่รู้จักโลกเลยหากเรามัวสาละวนอยู่แต่เฉพาะการอ่านแผนที่เท่านั้น ที่สำคัญ การเดินทางของนักมานุษยวิทยานั้น นอกจากจะเดินทางเข้าไปในดินแดนต่างๆ เพื่อเรียนรู้แล้ว ยังเป็นการเดินทางภายในที่เกิดขึ้นในเนื้อในตัวของเรา เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายให้เราตั้งคำถามและเชื้อเชิญให้เราแสวงหาคำตอบ ความรู้ ความเข้าใจ และคำตอบที่เราค้นพบนั้นเกิดขึ้นในการเดินทางที่เราต้องออกเดินทางเอง.ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ