การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2021-10-19

การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้

ผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำนักพิมพ์ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ (fixed income investment analysis) เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (product analysis and portfolio management) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (foundation knowledge) ของหลักสูตร CISA ใหม่.ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ