เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น : บทพิสูจน์ที่เปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้อย่างถาวร Atomic habits : tiny changes, remarkable results

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2021-09-30

เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น : บทพิสูจน์ที่เปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้อย่างถาวร Atomic habits : tiny changes, remarkable results

ผู้แต่ง : James Clear

สำนักพิมพ์ : เชนจ์พลัส

ปีพิมพ์ : 2563

พิมพ์ครั้งที่: 2


International Bestseller - New York Times Bestseller - แปลแล้วกว่า 40 ภาษา - บทพิสูจน์ที่เปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้อย่างถาวร จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการสร้างนิสัย - นี่คือหนังสือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนิสัย โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงว่าการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่เล็กมาก ๆ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างไร ซึ่งหลักการนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่อง ไม่ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงนิสัยและคงนิสัยดี ๆ ไว้ได้นานเท่านาน หากคุณพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ไม่สำเร็จสักที หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ ด้วยการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพียงวันละ 1% ไม่ว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไร คุณทำสำเร็จได้อย่างแน่นอนตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ