รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว เล่ม 8

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2021-09-07

รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว เล่ม 8

ผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2563

พิมพ์ครั้งที่: 1


รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 8" เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดหน้าต่างความรู้กฎหมาย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมายใกล้ตัว และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาที่นำมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ อาทิ กฎหมายหลักทั่วไป กฎหมายหนี้ กฎหมายเอกเทศสัญญา กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายครอบครัว กฎหมายมรดก และกฎหมายเรื่องอื่น เหมาะสำหรับมีติดตัวไว้เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันเรื่องราวของกฎหมายมากขึ้นตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ